Sova?

Inatt blev det ingen sömn alls. Inte hit­tills iaf. Läg­ger jag mig nu får jag i bästa fall sova knappt två tim­mar, jag vet inte om det är värt det. Jag kan dess­utom inte lägga mig rik­tigt än, det är en pati­ent kvar som hål­ler på att få den ordi­ne­rade behand­lingen. Jag måste kolla att det har tänkt effekt innan de får gå hem.

Något som är job­bigt med att vara öron­jour här är all miss­han­del. Första jour­vec­kan på öron på Hud­dinge såg jag mer miss­han­del än jag hade sett under 5,5 års stu­dier och 3 år som läkare innan jag kom hit. Jag blir all­tid illa berörd av miss­han­del, men blev jag inte borde jag nog byta jobb. Det är kvin­nor slagna av sina män, män som har bli­vit ned­slagna på gatan, folk som i sitt arbete råkar ut för labila män­ni­skors vrede och fru­stra­tion. Det är tungt att se och möta, men jag kan också hjälpa till, om inte annat så genom att skriva ett bra och väl­for­mu­le­rat rättsin­tyg när det behövs.

Leave a Reply